Karstula

Urmas Niemi

Metsuri

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
PL 15 (Karstulantie 5)
43501 Karstula

Tfn. 0206395011