Tanja Joona

Medlem av styrelsen

Docent, Lapplands universitet