Helsinki

Susanna Oikarinen

Direktör för juridiska ärenden

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358405272396