Simo Rundgren

Medlem av styrelsen, regional representant

Kyrkoherde