Helsinki

Rita Muurinen

Vindkraftsassistent

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358403548667