Helsinki

Perttu Finne

Markanvändningschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358405088991