Helsinki

Minja Vitikka

Direktör för digitala tjänster

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358401841591