Åbo

Mikael Nordström

Regiondirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Åbo

Puh. 0206394654

Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster