Liisa Tyrväinen

Medlem av styrelsen

Forskningsprofessor, Naturresursinstitutet (Luke)
WWF:s förvaltningsråd, medlem