Helsinki

Liina Aulin

Kommunikationsdirektör

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358407709400

Executiv assistent: Annina Ranta-aho, tel. +358403540515