Helsinki

Leena Yli-Piipari

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Samarbete med turismföretagen, Naturtjänster (skyddsområdena).