Kai Kaatra

Vice ordförande

Vattenförvaltningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet