Helsinki

Juha Niemelä

Generaldirektör

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358505003681

Assistent till generaldirektören: Johanna Veikkola, tel. +358407527707