Åbo

Joonas Hoikkala

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Lemminkäisenkatu 14–18
20520 Åbo

Kunskap om naturtyper och vattennatur.