Rovaniemi

Joel Erkkonen

Utvecklingschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397664

Vikarie för parkchef Pirjo Seurujärvi. Tf. utvecklingschef ända till 31.3.2022 är Pertti Itkonen, tfn 0206 39 7307.