Rovaniemi

Jenni Hasa

Ledande expert på gruvindustri

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206394030