Helsinki

Jani-Pekka Jussila

Jurist

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358401579665