Ismo Tiainen

Medlem av styrelsen

Överdirektör, Koncernstyrning och internationella ärenden, miljöministeriet