Ismo Tiainen

Medlem av styrelsen

Direktören för förvaltning och internationella ärenden, miljöministeriet
NEFCO – Nordic Environment Finance Corporation, styrelsemedlem