Kajana

Heimo Karjalainen

Metsuri

Forststyrelsen
Forststyrelsen Skogsbruk Ab
Satamakatu 3
87100 Kajana