Helsinki

Aino Von Boehm

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Service av utflyktsmål i terrängen (skydds- och strövområdena).