Tiedotteet

Julkaistu 18.12.2020

Retkeilyalueiden matkailun ja maankäytön suunnitelmat valmistuivat

Julkaistu 18.12.2020

Etsivä löytää merellisen kovakuoriaisenkin – Suomen vedenalaisesta luonnosta saadaan uutta tietoa koko ajan

Julkaistu 16.12.2020

Suosiotaan kasvattaneesta Torronsuon kansallispuistosta entistäkin esteettömämpi

Julkaistu 16.12.2020

Metsähallituksen työ Itämeren hyväksi ulottuu myös valuma-alueille

Julkaistu 16.12.2020

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman nuorten työpajassa esiin nousi huoli ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä

Julkaistu 16.12.2020

Kalastaminen Hossan kansallispuistossa muuttuu – Yleiskalastusoikeudet laajenevat

Julkaistu 15.12.2020

Metsähallitus analysoi inventoijien metsäraportin

Julkaistu 11.12.2020

Saamelaisten kotiseutualueen metsäkiistoille etsittiin ratkaisumahdollisuuksia: konfliktikartoitusraportti julkaistu

Julkaistu 9.12.2020

Partio ja Metsähallitus jatkavat yhteistyötä lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamiseksi

Julkaistu 9.12.2020

Uusi vuosi alkaa vilkkaana kalavesillä − nyt kalastonhoitomaksun voi maksaa myös sovelluksella