Meddelanden

Publicerad 19.10.2020

En jaktolycka i Urho Kekkonens nationalpark – det är fortfarande säkert att röra sig i naturen

Publicerad 14.10.2020

Coronan flyttar framåt förberedningen av naturskyddsområdet i Kvarken

Publicerad 6.10.2020

Myrnatur i Noux och Sibbo storskogs nationalparker återställs genom restaurering

Publicerad 11.9.2020

Fiske intresserade personer i alla åldrar i somras – fiskevårdsavgifterna har redan inbringat 10 miljoner euro

Publicerad 4.9.2020

Gör coronasäkra höstutflykter och lär dig Etikett i friluftslivet

Publicerad 18.8.2020

Tilläggsfinansieringen för naturvård ska effektivare bevara mångfalden

Publicerad 18.8.2020

Årets intäkter från fiskevårdsavgifterna översteg redan i juli intäkterna för hela 2019

Publicerad 17.7.2020

Forststyrelsen blir FinlandsArenans huvudsamarbetspartner

Publicerad 2.7.2020

Forststyrelsen utmanar besökarna i Noux att anmäla de olagliga eldplatserna i nationalparken

Publicerad 30.6.2020

Den förnyade Utflyktskarta.fi är en utmärkt hjälp för naturturister i hemlandet