Taivalkoski

Ville-Veikko Karvonen

Kenttätyöntekijä

Metsähallitus
Luonddubálvalusat
Kauppatie 19 - 21
93400 Taivalkoski