Almmustahtton 1.11.2021

Suoma Meahcceovttastusa golle ánsomearka oktiiheiveheami ovdavázzi Kii Korhosii

Suoma Vuovdeovttastusa (Suomen Metsäyhdistys) ánsomearkkat juhkkojuvvojedje riikkaviidosaš Meahccebeivviin Helssegis 28.10.2021. Golle ánsomearka mieđihuvvui Meahciráđđehusa vuovdedoalu Lappi Guovlluhoavda Kirsi-Marja ”Kii” Korhosii.

Ánsomearkka mieđiheaddji Suoma Vuovdeovttastus ákkastallá válljejumis ná: ”Kirsi-Marja Korhonen leamašan oktiiheiveheami ja soabadallama ovdavázzi vuovdesektoris jo 90-logu rájes. Son lea konstruktiivva ja guldaleaddji vugiinis leamašan dahkamin oktasaš áddejumi ja huksemis soabalašvuođa váttis vuvddiid ávkkástallamii laktásan riikkaviidosaš ja riikkaidgaskasaš nákkuin.”

Meahciráđđehusas jagi 1988 rájes bargan eana- ja meahccediehtagiid doavttir lea doaibman vásttolaš vuovdedoalu ovddidemiin máŋggabealat doaimmain. Korhonen lei karriearas álgoáiggiin gárvvisteamen Meahciráđđehusa vuosttas birasofelačča, mii lea sáme- ja boazodoallologuid bokte álgonordadeapmi otnábeaivve oktiiheiveheapmái.

”Veadjemeahttunge proseassain vejolaččat”

”Áššiid oktiiheiveheapmi ja oktasaš ipmárdusa ohcan lea dehálaš otná beaivve, go vuovdeságastallan lea giivvis ja vuvddiide guoskevaš mearrádusdahkamii oassálastet ain eanet oassebealit. Davvi-Suomas beavddi alde leat áibbas earálágan áššit go Mátta-Suomas. Hui buorre, ahte gávdnojit Kii Korhonen lágan olbmot, geat máhttet heivehit áššiid oktii ja váldit vuhtii sierra geahččančiegaid mearrádusdahkamis”, dadjá Suoma Vuovdeovttastusa doaibmajođiheaddji Kirsi Joensuu.

Suoma Vuovdeovttastusa fuomášumi sáhttá oažžut olmmoš dahje institušuvdna, mii lea mearkkašahtti vugiin ovddidan Suoma Vuovdeovttastusa ulbmiliid. Golle ánsomearkka sáhttá mieđihit olbmuid earenoamáš, guhkesáigásaš ja váikkuhusaid beales riikkaviidosaš ánssuin Suoma vuovdesuorggi ovdii.

”Korhonen sitkatvuohta, vuđolaš áššiide vuodjun ja attáldat áddet sierra oassebeliid dárbbuid, buktá luohttámuša árvvusatnima ja dahká veadjemeahttun proseassainge vejolaččaid”, Suoma Vuovdeovttastus čoahkkáigeassá válljejumis.

Kii Korhonen doallamin sáhkavuori Meahccebeivviin Helssega Clarion-hoteallas 28.10.2021

Lassedieđut ja listu fuomášumiid ožžon olbmuin: https://smy.fi/artikkeli/ansioplaketti-suomen-partiolaisille-suomen-metsayhdistys-jakoi-metsapaivilla-metsaalan-arvostetut-huomionosoitukset/

Lassedieđut Suoma Vuovdeovttastusa ánsomearkkain:
Kirsi Joensuu
Doaibmajođiheaddji, Suoma Vuovdeovttastus
+358 40 8400 642
kirsi.joensuu@smy.fi

Jearahallanbivdagat:
Kii Korhonen
+358 400 300 861
kirsi-marja.korhonen@metsa.fi