Almmustahtton 17.6.2022

Sápmelaččat dárbbašit gieldda olbmuid johkalobi guollebivdui

Meahciráđđehus lea linnjen sápmelaččaid guolástanlohpeášši Davvi-Sámis alimus rievtti (AR) mearrádusa vuođul. Báikkálaš sápmelaččat sáhttet bivdit luosa ja dápmoha goargŋunguovlluin go skáhppojit báikkálaččaide plánejuvvon, hálbbes johkaguolástanlobi.

AR mearridii cuoŋománus, ahte viđa báikkálačča vuostá áššáskuhttomis guolástanrihkkumušas dahje lobihis bivddus hilgojuvvojit. Dáhpáhusat ledje jagi 2017. AR mielde stáhtaráđi ásahus ja lohpegeavadat ledje ruossalasvuođat báikkálaš sápmelaččaide vuođđolágas dorvvastuvvon vuoigatvuođaid bokte.

Dáhpáhusa maŋŋá guolástanlága leat goittotge rievdadan, man maiddái AR mearrádusastis váldá vuhtii: AR deattuhii, ahte jagi 2017 gáibiduvvon sierra lobit ja lohpegeavadagat leat ruossalasvuođas sámiid vuoigatvuođaiguin.

Dálá geavadat lea nuppelágan. Eanodagas, Anáris ja Ohcejogas ássán olbmot sáhttet skáhppot luosa ja dápmoha goargŋunguovlluide hálbbes johkalobi stággobivdui ruovttugielddas stáhta čáziide. Lohpi lea fámus olles guolástanáigodaga, ja dat máksá 40 euro. Vuollel 18-jahkásaččaide lohpi lea nuvttá.

Meahciráđđehusa meahccebearráigeahčču lea ságastallan áššis eana- ja meahccedoalloministeriijain ja eará bearráigeahččovirgeoapmahaččaiguin.

Loga lasi (eräluvat.fi)

Gieldda olbmo johkalohpi stággobivdui, Eanodat

Gieldda olbmo johkalohpi stággobivdui, Anár

Gieldda olbmo johkalohpi stággobivdui, Ohcejohka

AR:a čoavddus sápmelaččaid guolástanbivdovuoigatvuođa guoskevaš áššis

Lassedieđut

Meahccebearráigeahččooaivámuš Juha Ahonen, 040 646 4250