Almmustahtton 24.1.2022

Samuli Myllymäki vuovdedoalu guovlluhoavdan Lappii

Meahciráđđehusa Vuovdedoallu Os.a Vuovdeopmodaga dikšun –proseassa Lappi guovlluhoavdan lea válljejuvvon eanadoallo- ja meahccediehtagiid magisttar (MMM) Samuli Myllymäki. Myllymäki válljejuvvui ealáhahkii sirdásan Kirsi-Marja ”Kii” Korhonen sadjái 20 ohcci joavkkus. Myllymäki lea álggahan Lappi guovlluhoavdan Roavvenjárggas 1.1.2022.

Vuosttas bargovahku maŋŋá Myllymäki lea movttiidan iežas ođđa doaimmain. ”Doaimmaide gullevaš ovddasvástádusaid lassin vuorddán jo ođđa ovttasbargoguimmiid deaivama ja háliidan oahpásmuvvat báikkálaš diliide ain buorebut”, Myllymäki dadjá.

Myllymäkis lea guhkes vásáhus vuovdedoalu sierra doaimmain ja ovdal ođđa doibmii lávkema son lea doaibman Meahciráđđehus Vuovdedoallu Os:a muorragávppi áššehasoaivámužžan jagi 2015 rájes. Meahciráđđehus Vuovdedoallu Os:a Lappi guovlluhoavdan doaibman lea Lappi guovllu stáhta lotnolasgeavahanvuvddiide gullevaš mearrádusdahkan, doaimma plánema jođiheapmi sihke eará eanageavahanhámiid ja mihttomeriid oktiiheiveheapmi.

Valokuva Samuli Myllymäestä. Henkilö katsoo kameraan, päällä kauluspaita ja takki.

Lassedieđut: 
Meahciráđđehus Vuovdedoallu Os, vuvddiidgeavahan- ja plánenhoavda Hannu Lehtonen
t. +358 (0)40 583 6983
Meahciráđđehus Vuovdedoallu Os, guovlluhoavda Samuli Myllymäki t. +358 (0)400 19 4645