Almmustahtton 29.3.2019

Rávdoláddo láhtut eai šat dán giđa ordnejuvvo beaivestobu buollima geažil

Rávdoláddo beaivestohpu Urho Kekkonen álbmotmeahcis Soađegilis bulii váile guokte vahku áigi. Rávdoláttu lei bivnnuhis beaivestohpu čuoiganmáđija guoras. Gádjuneiseválddit ávžžuhusaid dihtii Niilanpääs ja Luulampis Rávdoláddui dolvon láhtut eai šat dán giđa ordnejuvvo. Guovllu eará láhtut fuolahuvvojit plánaid mielde, nuba láhtut leat guovllus valjit.
Go Rávdoláddos ii leat šat suddjes vuoiŋŋastanbáiki, mearridedje Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat ja Suoločielggi láhtuid fuolaheamis vástidan Saariselkä hoito-osuuskunta gádjuneiseválddiid ávžžuhusas, ahte rávdoláddo láhtut Niilanpää ja Luulampi eai šat ordnejuvvo dán giđa dorvvolašvuođasivaid dihtii.
Gilonanoaivvis beassá fuolahuvvon láhtuid mielde Niilanpääi ja Luulampii, muhto das ovddasguvlui Rávdoláddui eai šat dán giđa ordne láhtuid. Láhtuid vuolggasajiide ja stobuide leat dolvojuvvon almmuhusat Rávdoláddo stobu buollimis, ja das, ahte doppe ii leat šat suodje- ja vuoiŋŋastanbáiki.
Rávdoláddo beaivestohpu lea bivnnuhis ja guovddáš vuoiŋŋastanbáiki Urho Kekkonen vánddardan- ja luondduturismaavádagas. Lagamus stobuide doppe lea moatti kilomehtera mátki. Rávdoláddo beaivestohpu huksejuvvui 1967, ja dat lea divvojuvvon 1980- ja 1990-loguin. Stobu geavahit vánddardeaddjit, čuoigit ja sihkkelastit.
Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat sávvá, ahte buollán Rávdoláddo beaivestobu sadjái sáhttá huksejuvvot ođđa stohpu, muhto ruhtadeapmi ja áigetávval leat vel eahpesihkkarat. Ođđa stohpu livččii dárbbašlaš, vai guovllu vánddardeaddjiid sáhtašii bálvalit buoremus vejolaš lági mielde.
Lassidieđut:
Álbmotmeahccehoavda Pirjo Seurujärvi, telefon 0400 125782
diehtu stobus (www.lundui.fi)
láhtut ja Rávdoláttu kárttas (www.retkikartta.fi)