Almmustahtton 19.6.2020

Meccihaldâttâs Luándupalvâlusah pieđgee Aanaarjäävri Äijihsuálui ráhtusijd

Aanaarjäävri Äijihsuálui lii sämmiláid tergâdis pase päikki. Meccihaldâttâs Luándupalvâlusah lii iivij mield savâstâllâm eres táhuigijn laddimist Äijihsuolluu oolâ. Tääl Meccihaldâttâs Luándupalvâlusah áigu pieđgiđ ráhtusijd, moi keežild laddim lii máhđulâš.

Kuosij joto lii stivrejum portháin tuše tiätu sajan, ete Äijihsuolluu luándu ij nuvâččij. Meccihaldâttâs raahtij vuosmuš porthái nuhhum soojijd 1990-lovo aalgâst, já táálááš muorâ porthááh, moh láá jo kevttimave loppâpeeleest, láá huksejum ive 2002. Merâjotteemlágádâs (Merenkulkulaitos) huksij 1980-lovvoost beetoonportháid Äijihsuolluu alne, já tááláá tain västid Vävlitoimâttâh (Väylävirasto).

Iivij mield Meccihaldâttâs Luándupalvâlusah lii savâstâllâm eres táhuigijn laddimist Äijihsuolluu oolâ. Lihâdem raijiittâsâi adelem kalga ain vuáđuduđ laahân. Meccihaldâttâsâst ij lah vyeimist leijee lahâasâttem mield máhđulâšvuotâ raijiđ lihâdem Äijihsuolluu alne. Tuše jođo stivrim lii máhđulâš.

Algâaalmugij kulttuuräärbi suojâlem lii hirmâd tergâdis äšši. Meccihaldâttâs lii tääl oovtâst Vävlitoimâttuvváin meridâm pieđgiđ suolluu beetoonportháid sehe ráhtusijd, moh joteh suolluu alažân. Ráhtusij pieđgimáin kunnijâttuvvoo Äijihsuolluumerhâšume sämmilij pase čuosâttâhhân.
Ulmen lii kiergâniđ pieđgimpargoigijn ive 2021 ääigi.

Lasetiäđu:
Aalmuglâšmeccihovdâ Pirjo Seurujärvi, tel. 0400 125782