Almmustahtton 20.3.2018

Meahciráđđehus ii láigot Suttesádjaga lahka eatnama čáhceboahtalastimii

Meahciráđđehus lea mearridan leat láigotkeahttá eatnama Luopmošjogas čáhceboahtalastinfitnodaga várás. Prinsihpalaččat Meahciráđđehusas lea positiivvalaš miellaguoddu fidnuide, mat ovddidit guovlluekonomiija ja ođđalágan fitnodatdoaimmaide, mat laktásit luondduresurssaide. Guldalat goittotge álo dárkilit báikkálašservoša ja figgat heivehit oktii sierralágan oainnuid. Dán dáhpáhusas sierra oassebáliid gullamis badjánii čielgasit nu nana vuostálastin, ahte guovllu láigoheapmái eai mielasteamet lean ákkat.

“Baicce leat evttohan fitnodatdoallái, ahte ohcat ovttas vuohkkaseabbo báikki dán doaimma várás”, Meahciráđđehusa eanageavahanáššedovdi Tuomo Kokkoniemi muitala.

Meahciráđđehusas ohce mannan jagi Suttesádjaga lahka láigoeatnama čáhceboahtalastinfitnodahkii guovtti sierra báikái. Vuosttas báiki lei oassái dološmuitoguovllus ja oaččui dasa biehttaleaddji vástádusa. Dál gieđahallama vuolde lean ohcanguovlu lea vehá guhkkeleappos ieš gáldus ja dološmuitoguovllu olggobealde, boares Luopmošjoga sáttováldinbáikkis.

”Meahciráđđehus galgá eanahálddašeaddjin gieđahallat álo lohpeohcamušaid áššáigullevaččat. Nubbi lohpeohcamuš spiehkkasii ovddibus, nuba dat gáibidii ođđa ohcamušgieđahallama”, Kokkoniemi čilge. Meahciráđđehus bivddii fidnui cealkámušaid Ohcejoga gielddas, Sámedikkis, Sámemusea Siiddas, Báišduoddara bálgosis ja Lappi EJB-guovddážis.

“Lappi EJB-guovddáža vuhtii válddekeahttá buot eará cealkit vuostálaste čáhceboahtalastinfitnodaga vuođđudeami dán báikái”, Kokkoniemi muitala. Meahciráđđehussii doaimmahedje maiddái ovtta fidnu vuostálastiid nammalistu ja okta bealušteaddjiid nammalistu ja muhtun veardde eará cealkámušaid, main vuostálaste fidnu.

“Dát čáhceboahtalastinfidnu ii lihkostuvvan báikki dihtii. Sápmelaččat atnet Suttesádjaga lagašguovllu bassin”, Kokkoniemi dadjá. Suttesádjaga guovllus lea hui nana kulturhistorjjálaš mearkkašupmi. Čáhceboahtalastinfitnodaga eai njulgestaga vuostálastán, muhto máŋgga cealkámušas evttohedje, ahte dasa ozašedje muhtun eará báikki Ohcejogas.

“Sámediggi roahkasmahttá sápmelaččaid dahkat ođđa, ekologalaččat ja kultuvrralaččat suvdilis álgagiid, maiguin sáhtašii doarjut sápmelaččaid eallinvejolašvuođaid sámiid ruovttuguovllus maiddái boahttevuođas”, Sámediggi čállá cealkámušastis.

Sihke Ohcejoga gielda ja Báišduoddara bálggus evttohit cealkámušastis, ahte ohcci ja Meahciráđđehus ohcet boahtalastinfitnodahkii eará sajuštanbáikki.

Lassidieđut

Meahciráđđehus Giddodatovdáneapmi, eanageavahanáššedovdi Tuomo Kokkoniemi, 0400 205 974, tuomo.kokkoniemi(at)metsa.fi

Meahciráđđehus Giddodatovdáneapmi, hoavda, Tuomas Hallenberg, 040 528 6069, tuomas.hallenberg(at)metsa.fi