Almmustahtton 10.12.2019

Mátketelefonlobit jávket jahkemolsašumis

Atnui stáđásmuvvan mátketelefonlobiid áigodat nohká 31.12.2019. Meahciráđđehusa áššehasain nuppástus guoská guolle- ja meahccebivdiid ja eará luonddus johttiid, geat leat sáhttán skáhppot lobi automáhtanummiriidda riŋgemiin. Nuppástusa sivvan lea, ahte telefonoperáhtor heaittiha mátketelefonlobiid bajásdoallama.

Meahciráđđehus lea vuovdán mobiila bokte jahkásaččat sulaid 26 000 lobi.

Meahciráđđehus buhtte jávkan lobiid Eräluvat-applikašuvnnain, man áššehas sáhttá luđet nuvttá applikašuvdnagávppis ja mainna lobiid sáhttá skáhppot fiehttotelefovdnii. Ovddit vuogádagas áššehas riŋgii automáhtanummirii ja oaččui su dárbbašan lobi háladeami maŋŋá teakstadieđu bokte. Dát vuogádat lea doaibman maiddái boallobeavdetelefovnnaiguin.

Eanemus nuppástus váikkuha guollebivdui. Meahciráđđehus lea vuovdán guolásteaddjiide mátketelefonlobiid sulaid 500 000 euro ovddas jagis. Viđádas guolástanlobiin leat ostojuvvon mátketelefovnnain. Muhtun guolástanbáikkiin juobe 80 % áššehasain leat skáhppon lobiideaset mátketelefovnnain.

Lassin mátketelefovnnain leamašan vejolašvuohta skáhppot ealgabivddu guosselobiid, boazodoalloguovllu guovžalobiid ja luoddalobiid skohtervuodjimii. Go vuogádat doaibmá jagi loahpa rádjai, de dáid juovllaid guossalobiid sáhttá ain skáhppot automáhtanummirii riŋgemiin.

– Nuppástus lea maiddái vejolašvuohta. Dás oaččuimet buori ákka ođasmahttit min mobiilabálvalusa. Áššehasat leatge sávvan applikašuvnna, lohká diehtohálddahusoaivámuš Jari Haarala Meahciráđđehusa Fuođđobálvalusain.

Jahkemolsašumis almmustahtton Eräluvat-applikašuvnnain sáhttá skáhppot guolástan- ja luoddalobiid ja maiddái máksit stáhta guolleváriiddikšunmávssu. Meahcástanlobit lasihuvvojit applikašuvdnii ovdal boahtte čavčča meahcástanbaji álgima. Applikašuvdna lea álggos oažžumis Android-geavahanvuogádaga ávkkástallan telefovnnaide ja vehá maŋŋelis maiddái iOS-telefovnnaide.

Lassidieđut:
Diehtohálddahushoavda Jari Haarala, Meahciráđđehus
jari.haarala(a)metsa.fi, tel. 0206 39 6239

Alladárkkisteaddji Olli Urpanen, Meahciráđđehus
olli.urpanen(a)metsa.fi, tel. 0206 39 5056