Almmustahtton 28.1.2020

Mannan jagi guolleváriiddikšunmávssuid oste 8,9 miljon euroin

Suopmelaččat lotno guolleváriiddikšunmávssuid jagi 2019 ovddit jagi eanet. Jagi loahpa rádjai oste badjel 254 000 guolleváriiddikšunmávssu, main jahkelobit ledje badjel 180 000. Sisaboađuin bajásdoallat guolástanvejolašvuođaid ja fuolahit čáhceluonddus.

Guolleváriiddikšunmávssuid čoaggá Meahciráđđehus, mii máhcaha sisaboađuid eana- ja meahccedoalloministeriijai. Eana- ja meahccedoalloministeriija mieđiha ruđaid guollečáziid suvdilis ávkkástallama ja dikšuma plánemii ja ollašuhttimii ja guollebivddu bearráigeahččui, organisašuvnnaid rávvenbálvalusaide, guolástanviidodagaid doibmii ja oamasteaddjibuhtadusaide.

Guolleváriiddikšunmávssu sáhttá oastit olles jahkái, vahkkui dahje jándorii. Oanehisáigge lobiid jearru lassánii ain mannan jagi:

– Oanehisáigge mávssuid bivnnuhisvuohta muitala nuppástusas guolásteaddjiin ja doaladumis guolásteapmái. Nuorat ostet álkibut oanehisáigge lobi ja guollebivddus fitnat ain hárvvibut, kánske oktii dahje moddii jagis, muitala Fuođđodoallohoavda Jukka Bisi Meahciráđđehusas.

Jagi 2020 guolleváriiddikšunmávssuid vuovdin álggii skábmamánus. Guolleváriiddikšunmávssu sáhttá oastit Eräluvat.fi-neahttagávppis, bálvalannummiris 020 69 2424, Meahciráđđehusa lohpevuovdinbáikkiin ja R-kioskkain. Jahkelobi haddi lea 45 euro, vahkkolobi 15 euro ja beaivelobi 6 euro.

Guolleváriiddikšunmávssu galgá máksit, jus lea 18 – 64 -jahkásaš ja bivdit earáge vugiin go rudneoaggumiin, oaggumiin dahje sallitvuokkain. Guolleváriiddikšunmávssu vuođđu lea guolástanlágas.

Lassidieđut:

prošeaktaoaivámuš Mika Laakkonen, Meahciráđđehus, tel. 040 5897559

Eana- ja meahccedoalloministeriija
Meahciráđđehus, Fuođđobálvalusat
Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddážat
Luondduriggodatguovddáš
Suoma Lustaáiggeguollebivdiid Guovddášorganisašuvdna ry (Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry)
Guolledoalu Guovddášlihttu (Kalatalouden Keskusliitto)
Suoma sisčáhceámmátguollebivdiid lihttu ry (Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry)
Suoma Ámmátguollebivdilihttu ry (Suomen Ammattikalastajaliitto ry)