Almmustahtton 4.1.2022

Malla luonddumeahci ortnetnjuolggadus cealkámušaide

Eanodagas lean Malla luonddumeahci measta 30 jagi boares ortnetnjuolggadus beaiváduvvo čuovvut guovllu dikšun- ja geavahanplána linnjemiid ja njuolggadusaid.

Govva: Seija Olkkonen.

Meahciráđđehusa ovttas čanusjoavkkuiguin válmmaštallan Malla luonddumeahci dikšun- ja geavahanplána gárvvásmuvai jagi 2019. Luonddumeahci measta 30 jagi boares ortnetnjuolggadus beaiváduvvo čuovvut dálá fámus lean dikšun- ja geavahanplána linnjemiid ja guovllu guoskevaš njuolggadusaid. Ortnetnjuolggadusas sáhttá cealkit 4.2.2022 rádjai.

Metsähallitus
Kirjaamo
PL 94
01301 Vantaa
dahje elektrovnnalaččat čujuhussii
kirjaamo@metsa.fi

Ortnetnjuolggadusas meroštallat earret eará dálve- ja geasseáigge johtima, gohttema ja dolastallama guovllus. Ođđa ortnetnjuolggadus gomiha Meahcidutkanlágádusa jagi 1993 addán ortnetnjuolggadusa.

Eanodagas lean Šilismalla ja Gihcibákti ráfáidahttojuvvojedje jo jagi 1916, ja guovlu vuođđuduvvui luonddumeahccin 1938 Suoma dilis áidnalunddot, máŋggahámat duottarluonddu suodjaleapmin vuosttažettiin dieđalaš dutkama várás. Malla luonddumeahcci gullá Natura 2000 -fierpmádahkii, ja dan viidodat lea 3079 hektára. Luonddumeahcci lea ollásit sámiid ruovttuguovllus.

Malla luondu lea áidnalunddot, go eará eatnama nuorat ja biebmu dáfus valjis báktevuođđu fállá šaddanvuoláža earret eará šattolaš ja šlájaid dáfus valjis duottarniitui ja dain eallán divriide.

Lassedieđut

  • Álbmotmeahccehoavda Pekka Sulkava, 0206397958