Almmustahtton 11.5.2023

Luondduskeaŋka-kampánjjas badjel 6700 hektára ođđa luonddusuodjalanguovllut

Kesäinen maisema metsästä, taustalla näkyy järvi ja sivustalla kaksi henkilöä retkeilyvaatteissa nauttivat termospullosta kahvia. Keskellä kuvaa ympyrä jonka keskellä teksti Luontolahja.

birasministeriija, eana- ja meahccedoalloministeriija ja Meahciráđđehus

Luondduskeaŋa-kampánjjain duvdit suopmelaččaid vuođđudit luonddusuodjalanguovlluid. Stáhta duppalasttii suodjaluvvon guovlluid viidodaga go vuođđudii seammá veardde luonddusuodjalanguovlluid stáhta eatnamiidda. Kampánja lei jođus geassemánus 2019 jagi 2022 lohppii.

Birasministeriija ja eana- ja meahccedoalloministeriija oktasaš kampánjjain háliidedje movttiidahttit eanaoamasteaddjiid addit skeaŋkka lundui ja vuođđudit priváhta luonddusuodjalanguovlluid. Priváhta olbmot, foanddat ja fitnodagat vuođđudedje luonddusuodjalanguovlluid Luondduskeaŋka-kampánjjas oktiibuot olles 3375 hektára.

Priváhta beliid skeŋken guovllut leat eanaš vuovde- ja jeaggeguovllut. Stuorámus ovttaskas luonddusuodjalanguovlu lei Kone foandda skeŋken Sanginjoki olgovuovdi Davvebađaeatnamis, mii lei juobe 1440 hektára sturrosaš.

Stáhta vuođđuda iežas eatnamiidda luonddusuodjalanguovlluid priváhta skeŋkemiid dávistan guovllu

Go buot priváhta skeŋkemat ja stáhta oassi rehkenastojuvvo oktii, de šaddet oktiibuot 6700 hektára ođđa luonddusuodjalanguovllut. Meahciráđđehus sirdá suodjaleapmái priváhta skeŋkemiid dávistan meari stáhta luondduárvvuidis beales máŋggahámat guovlluid.

Čuozáhahkan leat válljejuvvon máŋggabealagiid earálágan luonddutiippat gokčevaččat stáhta guovlluin Suoma sierra osiin. Lassin leat deattuhan dalá luonddusuodjalanguovlluid oktilašvuođa ja goallostuvvama lasiheami nu, ahte sajuštit guovlluid dáid oktavuhtii.

Válljejuvvon čuozáhagain leat boares vuovddit, valjit mieskamuorat vuovddit, gáddevuovddit, jeakkit, jeaggesullot, smávvačázit, sullot, árvvolaš bákte- ja juovvavuovddit. Čuozáhagain 72 rádjašuvvet dálá suodjalanguvlui.

Luondduskeaŋka-kampánja ordnejuvvui dál nuppi háve. Dávisteaddji kampánja ordnejuvvui Suopma 100 –ávvojagi 2017, goas oppalašsuodjalanmearri lei 8400 hektára.

  • Luondduskeaŋkka vásttaeatnamat (Meahciráđđehus) www.metsa.fi/luontolahja
  • Luondduskeaŋka www.ym.fi/luontolahja

Lassedieđut:

Erno Järvinen
vuovderáđđi
eana- ja meahccedoalloministeriija
t. 0295 162 150
erno.jarvinen@gov.fi

Esa Pynnönen
birasráđđi
birasministeriija
t.  0295 250 386
esa.pynnonen@gov.fi

Niklas Björkqvist
vuovderesursa- ja plánenoaivámuš
Meahciráđđehus Vuovdedoallu Os
t. 040 732 4463
niklas.bjorkqvist@metsa.fi