Almmustahtton 9.6.2022

Leammis restaurerejit huksenárbbi – Sállevári barttat čuozáhahkan

Meahciráđđehusa Lappi luonddubálvalusat álggaha restaurerejeaddji divvunbargguid Sállevári boares bigálusgárddis Leammi álbmotmeahcis 13.6 álgán vahkus. Divvunbargguid ollašuhttá Entisöinti Rinne Oy. Divvuma vuollásaš čuozáhagat ráddjejuvvojit eret áššehasaid anus divvunbargguid áigái.

Ruhtadeapmi báikki ordnemii lea ožžojuvvon stáhta lassebušeahtas. Divvumiin vudjot njealji boazobartta heajumus ortnegis lean ráhkadusosiide, eandalii láhtteráhkadusaide. Lassin ovtta bartta suovvabohcci muvrejuvvo ođđasit ja guovtti bartta geađgejuolgeráhkadusat buoriduvvojit. Divvumiin figgat sihke eastit báikkiid billašuvvama ovddalgihtii eastadan doaimmaiguin ja guhkidit vel buori ortnegis lean ráhkadusaid ávkkástallanagi. Viiddis agoarttas fuolakeahttá restaurerejeaddji divvumat leat galledeaddjiide viehka fuomášmeahttumat. Barggu mielde sihkkarasto Lappi árvvolaš huksenárbbi seailun boahttevuhtii. Čakčat restaurerejit maiddái Rádje-Jovsseba gietti ráhkadusaid Urho Kekkonen álbmotmeahcis.

Ávdin- ja beaivestohpu bissot vánddardeaddjiid anus maiddái dalle, go divvunbarggut leat jođus. Divvumat galggašedje gárvánit suoidnemánu álggus.

Sállevári bigálusgárdi oktan boazobarttain lea Anára gielddas, Leammi álbmotmeahcis ja dat lea okta hárve seilon boares bigálusgárdi olles Suomas. Báiki lea áidnalunddot oassi Lappi kulturárbbis ja riikkaviidosaččat árvvolaš. Ovddežiin ordnejuvvon bigálusgárdi ja ovcci bartta leat suodjaluvvon. Seamma báikkis leamašan boazoáidi 1800-logu loahpa rájes, álgoálggus bohccuid bahčin ja guottehanáidin. Bigálastán leat Sálleváris 1900-logu álggus 1960-logu rádjai. Bigálusaid áigge ásse gárddi lahka huksejuvvon barttain ja lávuin. Báiki muitala sámekultuvrra ja boazodoalu historjjás ja lea dál vánddardan- ja oainnusanus.

Lassedieđut

Kulturárbbi spesiálaplánejeaddji Siiri Tolonen, Meahciráđđehus, t. 040 860 3800

Agoartaváldi Tuomo Rinne, Entisöinti Rinne Oy, t. 0400 354 398