Almmustahtton 29.12.2022

Guolleváriiddikšunmávssuin čoggui 9,3 miljon euro

Guollebivdit lotno dán jagi 266 700 guolleváriiddikšunmávssu. Lágasásahuvvon máksu báhcá ain stuorra oasis guolásteaddjiin mávssekeahttá, árvvoštallá Meahciráđđehus.

Guolleváriiddikšunmáksu lea bákkolaš buohkaide 18-64 -jahkásaš guollebivdiide, geat bivdet muđuid go bilkemiin, vuokkain dahje sallitvuokkain. Luondduváriidguovddáža (Luke) almmustahttán Lustaáiggeguollebivdu-čielggadeamis sáhttá gávnnahit, ahte máksingeatnegasat leat mearkkašahtti eanet go máksit.

– Váidalahtti orru leamen nu, ahte juobe bealli guollebivdiin guođđá guolleváriiddikšunmávssu ain mávssekeahtta, spesiálaplánejeaddji Jaakko Haapakoski Meahciráđđehusas dadjá.

Guolleváriiddikšunmávssuin čoggui vássán jagi 9,3 miljon euro. Jahkemávssuid mearri njiejai ovddit jagis viđain proseanttain. Vahkko- ja jándorlobiid mearri fas lassánii logiin proseanttain.

Ruđat ávkkástallojit guollečáziid ja guollebivddu buorrin guolástanlága mielde. Mannan jagi guolleváriiddikšunmávssuin 32 proseantta juhkkojuvvojedje buhtadussan guollečáziid eaiggádiidda. 21 proseantta guollečáziid dikšumii ja bearráigehččui, 16 proseantta rávvemii, 12 proseantta guolledoalloguovlluid doibmii, ovcci proseantta dutkamii ja guolástanlága ollašuhttimii, čieža proseantta mávssu čoaggimis boahtán goluide ja golbma proseantta eará goluide, dego guolledoalu registarii.

Bákkolaš guolleváriiddikšunmáksu doaibmá maiddái guolástanlohpin: dan mávssedettiin lea riekti bivdit ovttain stákkuin stuorámus oasis riikkas.

Guolleveriiddikšunmávssu sáhttá máksit neahtas Eräluvat-gávppis, Eräluvat-applikašuvnnain, bálvalannummiris 020 69 2424, Meahciráđđehusa luondduguovddážiin ja R-kioskkain. Jahkemáksu lea 47 euro, vahkkomáksu (7 jdr) 16 euro ja jándormáksu 6 euro.

Lassedieđut (suomagillii)

Spesiálaplánejeaddji Jaakko Haapakoski, +358 40 1908 717, Meahciráđđehus

Gulahallanoaivámuš Aku Ahlholm, +358 40 481 4890, Meahciráđđehus

Eräluvat.fi/kalastonhoitomaksu  

Luke.fi: Vapaa-ajankalastus 2020