Almmustahtton 21.5.2019

Gávdnanmáksu máksojuvvo dovdameahttun goaskima ja mearragoaskima beasis

Meahciráđđehus máksá ain árabut dovdameahttun goaskima ja davvisuopmelaš mearragoaskima beasi almmuheaddjái 99 euro gávdnanmávssu.

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaid okta doaibma lea goaskimiid besiid dárkkisteapmi ja ođđa besiid ohcan goaskimiid boazodollui dagahan vahátvuogádaga dárbbuide. Lassin Meahciráđđehus dikšu mearragoaskinčuovvuma Davvi-Suomas.

Meahciráđđehus máksá 99 euro sturrosaš gávdnanmávssu Meahciráđđehussii almmuhuvvon goaskima dahje Davvi-Suomas (ovddeš Oulu ja Lappi leanat) gávdnon mearragoaskima beasis, mii ii leat ovddežis Meahciráđđehusa dieđus. Máddelis Suomas gávdnon mearragoaskimiid besiin Meahciráđđehus ii mávsse gávdnanmávssu.

Almmuhusas galget leat almmuhusa dahkki namma ja oktavuođadieđut, gielda ja báikenamma ja beasi koordináhtat, jus vejolaš. Meahciráđđehus dárkkistat almmuhuvvon besiid ovdal gávdnanmávssu máksima

Besiin bivdit almmuhit Meahciráđđehussii Tuomo Ollilai telefon 0400 241 448 dahje šleađgapoasttain tuomo.ollila(at)metsa.fi

Makkárat beasit leat

Goaskin dahke beasi dábálaččat muora gaskamuttu bajábeallái, muhtumin áibbas gierragiige. Fálliid besiid earuha gassagat ovssiin. Beasseoavssit sáhttet leat juobe máŋggain senttiin gassa, go fas fálli beasis eai olus leat suorpma gassagat oavssit.

Mearragoaskin besse maiddái dábálaččat muora gierragii, ja dan beassi lea ráhkaduvvon goike ovssiin ja doppe sáhttá leat muhtun varas oaksige. Goabbáge goaskin besse oktii válljen beasis máŋggaid jagiid. Beasseávdnasiin sáhttá čoggot gulul čuđiid kiloid deaddán risseráhkadus.

Measta buot dovdojuvvon besiin lea nummarastojuvvon beassegalba, muhto maiddái moadde dovdojuvvon beasi leat goittotge almmá galbba.

Jagi 2012 rájes gávdnanmáksu lea máksojuvvon measta čuođi almmuhuvvon goaskima ja mearragoaskima beasis

Lassidieđut
Tuomo Ollila, telefon 0400 241448, tuomo.ollila(at)metsa.fi