Almmustahtton 16.2.2021

Dálvevánddardeapmái dušše vuogálaš biergasiiguin ja doarvái buori vásáhusain

Maŋimuš áiggiid vánddardanmokta lea boktán fuola menddo geahppa rusttegiiguin ja váilevaš dáidduiguin vánddardit vuolgán olbmuin, geain eai leat nu olu vásáhusat luonddus lihkadeamis. Dálvevánddardeapmái dárbbaša áibbas earálágan ráhkkaneami ja vásáhusa go bievlan.

Dálvi lea hui hástaleaddji áigi vánddardeapmái. Eandalii davvin dálkkit sáhttet leat garrasat ja nuppástuvvat jođánit. Jus heahti šaddá de veahkki lea guhkkin.

Vuosttas dálvetuvrii ii gánnet vuolgit guhkás, muhto čoaggá čehppodagas álkes lagaštuvrrain. Gánneha vuos geahččalit mo orru leat diibmoviissaid buollašis, makkár muohttagis johtin lea ja mo máhttá dádjadit luonddus, man muohta lea rievdadan ja birget beaivválaš doaimmain idjadeapmái ráhkkaneamis málesteapmái ja hygieniijas fuolaheapmái.

Ieš vánddardeapmái gánneha vuolgit hárjánan dálvevánddardeaddjiin dahje ofelaččain. Oahpahallama sáhttá álggahit maiddái dálvevánddardankurssas.

Dorvvolašvuohta deháleamos

Dálvit luonddus jođedettiin deháleamos lea bissut liekkasin ja váldit vuhtii buot dorvvolašvuođaáššiid.

Telefon ii gullo juohke sajis. Eandalii davvin leat olu guovllut, gosa telefonfierbmi ii ole. Telefovnna báhtter guorrana buollašis oalle johtilit, nuba dat ii leat luohttin veara. Álo galgá leat mielde báberkárta ja kompássa, ja daid galgá máhttit maiddái ávkkástallat.

Muohta- ja jiekŋadili galgá dárkkistit ovdal meahccái vuolgima. Eandalii álgodálvvi áigge jieŋat sáhttet leat váralaččat, muhto maiddái maŋŋelis dálvit čázádagain leat báikkuid suttit. Muohta rievdada eanadathámi. Geassit oahpes eanadat sáhttá dálvit leat áibbas earálágan. Máđidjamearkat sáhttet jávkat muohttaga vuollái, muohta maiddái sáhttá leat nu olu, ahte čuoigangerresa geassin lea hui lossat.

Ii gánnet goassige luohttit dasa, ahte nagodivččii vánddardit stobus nubbái. Mielde galgá álo leat maiddái iežas idjadanrusttet, mii heive dálvái. Dán ii sáhte badjelmeare deattuhit. Stobuin sáhttet fuones lihkuin leat nohkan boaldinmuorat. Vánddardeaddjit leamašan dál olahusmeari, ja dan dihtii boaldinmuoraid golahus leamašan hui stuoris. Vuorkkát dievasmahttojuvvojit dađi mielde go geargat ja siivvut addet dasa vejolašvuođa.

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat sávvá dorvvolaš vánddardanjagi! Amma muitit maiddái vánddardeami koronarávvagiid dás duohkoge!

Lassedieđut: