Almmustahtton 29.9.2022

Bállásduoddara luondduguovddáža divvun ii ollašuva plánaid mielde geasi 2023 rádjái

Álgoálgosaččat Meahciráđđehusas lei mearri divvut luondduguovddáža dán jagi áigge ja rahpat dan fas geavahussii jagi 2023 álggus. Divvuma plánemis čielggai, ahte ráhkadusa váttisvuođat leat nu stuorrá, ahte plánejuvvon divvun ii leat doarvái.

Sisáibmováttisvuođat ledje álgoálgosaš sivva Muonás lean luondduguovddáža divvumii.

– Go dagaheimmet geassit dárkilut dutkamušaid, čielggai, ahte ráhkadus lea fuonit ortnegis ja dárbbašivččii dievaslaš divvuma. Leimmet ráhkkanan fuomášahtti saneremii, muhto doaibmabijuid sturrodat ja golut ledjege stuorábut. Dál ferte váldit bottaža, muitala álbmotmeahccehoavda Pekka Sulkava Meahciráđđehusa Luonddubálvalusain.

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat bajásdoallá ja ovddida álbmotmehciid doaibmama Suomas. Luonddubálvalusat vástida maiddái Bállás-Ylläsduoddara luondduguovddážiin ja áššehasbálvaleamis.

Bállásduoddara luondduguovddáš bissu gitta maiddái boahtte jagi, áššehasbálvalandiliid čielggadit

– Min mihttomearrin lea, ahte Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaid áššehasbálvalus Bállásduoddaris joatkašuvvá. Vánddardanrávvemis lea Bállásis guhkes ja ánssolaš historjá. Čuovvovažžan mii mannat sierra molssaeavttuid čađa, mo ja makkár diliin áššehasbálvalusa sáhtášii boahttevuođas ollašuhttit, Sulkava joatká.

Fákta: Bállása luondduguovddáš lea okta Suoma boarrásepmosiin

  • Jagi 1977 huksejuvvon Bállásduoddara luondduguovddáš lea okta Suoma ja Davviriikkaid boarráseamos luondduguovddážiin. Luondduguovddáš lea Muonás Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahcis.
  • Bállásduoddara luondduguovddáš lea oahpistan ja bálvalan ee. Suoma ovtta bivnnuheamos ja boarráseamos Heahttá-Bállás -vánddardangeinnodaga vánddardeddjiid. Luondduguovddážiin áššehasbálvaleaddjit rávvejit vánddardeddjiid ja čájáhusat luondduguovddážiin ovdanbuktet báikkálaš luonddu ja kultuvrra.
  • Bállása luondduguovddážis gallededje jagi 2021 measta 61 000 háve. Luondduguovddáš lei mannán jagi Lappi goalmmádin bivnnuhamos: eanet galledeamit ledje dušše beare Pyhä–Luosto luondduguovddáš Naavas ja Ylläsduoddaris.

Lassedieđut:

Álbmotmeahccehoavda Pekka Sulkava, Meahciráđđehus, Lappi Luonddubálvalusat: tel. 0400 815 660, pekka.sulkava@metsa.fi

Guovlluhoavda Jyrki Tolonen, Meahciráđđehus, Lappi Luonddubálvalusat: tel. 0400 388 609, jyrki.tolonen@metsa.fi