Almmustahtton 18.4.2023

Jo oanehaš boddu lállemis sáhttá galmmihit maniid – lobihis meahccejohtalus hehtte áittavuloš gazzalottiid bessema

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat muittuha, ahte mohtorgielkkáiguin vuodjin meahccejohtalussii oaivvilduvvon luottaid olggobealde almmá eanaeaiggáda lobi lea gildojuvvon. Lobihis mohtorgielkávuodjin hehtte báráige jođus lean dihto áittavuloš lottiid bessema.

Ovdamearkan áittavuloš goaskin heahtašuvvá álkit, jus dan beasi lahka vuodjá mohtorgielkkáin dahje lihkada muđuid. Goaskin álggaha bessenbaji jo álgojagi ja mannen lea sajádaga ja jagi mielde njukčamánu sulaid. Buorre bessensajit leat ovdamearkan várrevilttiin.

Vanhan männyn haaroittunut luminen latvus ja latvuksen päällä pesä.
Mearragoaskin beassi dálvit davvin. Govva: Stefan Siivonen

– Goaskin dábálaččat girdá báhtui go olmmoš lahkona beasi ja dalle maniid lállen gaskkalduvvá. Galbma dálkkiin giđđadálvve jo oanehašge eadnelotti eret orrun beasi luhtte reahkká, ahte manit galbmojit ja čivggat eai šatta, luonddusuodjaleami sierraáššedovdi Stefan Siivonen Meahciráđđehusa Luonddubálvalusain muitala.

Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat kárte báráige áittavuloš gazzalottiid besiid, vai jo ovddežis dovdameahttun beassesajiid oažžu suodjaleami birii. Maŋŋelis geassit Meahciráđđehus ja eaktodáhtolaččat dárkkistit dovdojuvvon beassesajiid jahkásaš bessenmenestumi čielggadeapmin

– Dán jagige leat áican máŋggaid goaskimiid besiid lahka mohtorgielkkáid luottaid, mat eai gula dohko, Siivonen dadjá.

Luonddubálvalusaid doaibman lea čuovvut áittavuloš gazzalottiid náli ovdáneami.

Gazzalottiid bessema lea čuvvon ja čoaggán dieđuid statistihkaide Suomas 1970-logu álggu rájes. 1990-logu rájes Meahciráđđehusa Luonddubálvalusat lea vástidan dás. Birasministeriija nammadan vástošlájat Meahciráđđehusa Luonddubálvalusaide leat goaskin, bárbmofálli ja rievssatfálli ja mearragoaskin boazodoalloguovllus. Diibmá goaskima bessenboađus lei buorre, mearragoaskima ja bárbmofálli gaskageardán.

Lassedieđut:

Statistihkat gazzalottiid bessemis 2022 (dieđáhus 23.11.2022)

Luonddusuodjaleami sierraáššedovdi Stefan Siivonen, t. 020 63 97 096; stefan.siivonen@metsa.fi