Helsinki

Tapio Pouta

Ovddidanhoavda

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358400295909