Vantaa

Marja Yliruka

Tiedonhallintavastaava

Metsähallitus
Konsernitoiminnot
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Tel. 0206395913