Helsinki

Heta Kylmämaa

Viestintäpäällikkö

Metsähallitus
Luonddubálvalusat
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358405289054