Helsinki

Harri Saxlund

Rokkanashoavda

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358407199080