Turku

Asko Ijäs

Maankäytön erityisasiantuntija

Metsähallitus
Luonddubálvalusat
Lemminkäisenkatu 14–18
20520 Turku