Dieđáhusat

Almmustahtton 17.7.2020

Meahciráđđehus SuomiAreena váldoovttasbargoguoibmin

Almmustahtton 19.6.2020

Meccihaldâttâs Luándupalvâlusah pieđgee Aanaarjäävri Äijihsuálui ráhtusijd

Almmustahtton 9.6.2020

Meahciráđđehus ođastii olggošoainnus ruohttasiin čeavlájin ja boahttevuhtii geahčadettiin

Almmustahtton 15.5.2020

Davvi-Sámi guolástanlobiid vuovdima sáhttá álggahit

Almmustahtton 13.5.2020

Álbmotmehciid ja vánddardanbálvalusaid ordnenvealggi gokčet

Almmustahtton 8.4.2020

Áittavullosaš njála gádjumii lasi prošeaktaruđa

Almmustahtton 3.4.2020

Meahciráđđehus heaitá dán giđa mohtorgielkáluoddalobiid vuovdima ja bidjá eanet návccaid meahccejohtalusa bearráigehččui

Almmustahtton 18.3.2020

Vánddardanbáikkiid várren- ja láigostobut giddejuvvojit

Almmustahtton 13.3.2020

Birasministeriija nannii Giehtaruohttasa meahcceguovllu dikšun- ja geavahanplána

Almmustahtton 28.2.2020

Meahciráđđehus álggaha konfliktakártema fitnodatdoaimmaidis ja sámeguovllu bálgosiid gaskkas