Dieđáhusat

Almmustahtton 18.1.2021

Meahciráđđehusa ođđa luonddubálvalushoavda Henrik Jansson: Luonddu máŋggahámatvuođa dorvvasteapmi buktá buresveadjima olles servodahkii

Almmustahtton 13.1.2021

Guođohanbarggut juohkimis – vásit agimuittolaš vahku luonddus

Almmustahtton 28.12.2020

Jallamus ideathan leat dat buoremusat – bivnnuhis Guođohanvahkuid sávzadoalli eallá meara eavttuiguin

Almmustahtton 16.12.2020

Sámiid ruovttuguovllu luondduriggodatplána nuoraid bargobájis badjánii fuolla dálkkádatnuppástusas ja luonddu máŋggahámatvuođa geahppáneamis

Almmustahtton 11.12.2020

Sámiid ruovttuguovlu vuovderiidduide ohce čoavddusvejolašvuođaid: konfliktakártenraporta almmustahtton

Almmustahtton 9.12.2020

Iskkárdoaibma ja Meahciráđđehus jotket ovttasbarggu mánáid ja nuoraid luonddugaskavuođa nannema ovdii

Almmustahtton 4.12.2020

Juovlamuora sáhttá dán jagige viežžat stáhta vuovddis viđain euroin

Almmustahtton 30.11.2020

Anára Siida guovdu stuorra nuppástusbargguid

Almmustahtton 30.11.2020

Aanar Siida kâskka veiddsõs muʹttemtuâjai

Almmustahtton 30.11.2020

Aanaar Siida stuorrâ nubástuttempargoi vyelni