Kansallispuistot ovat luontoaarteitamme

Kansallispuistot ovat suuria, yli 1000 hehtaarin luonnonsuojelualueita, jotka ovat samalla kaikille avoimia nähtävyyksiä. Niiden ensisijaisena tarkoituksena on turvata luonnon monimuotoisuus.

Kansallispuistot perustetaan lailla valtion maalle. Kansallispuistot ovat tyypillistä suomalaista luontoa, mutta ne ovat myös kansallisesti ja kansainvälisesti arvokkainta osaa luonnostamme. Niihin kuuluu kansallismaisemia ja muita luonnonnähtävyyksiä. Kansallispuistot palvelevat luonnonsuojelun ehdoilla myös virkistystä.

Kansallispuistot ovat suosittuja retkikohteita, joiden käyntimäärät ovat jatkuvasti kasvaneet. Kävijät pääsevät nauttimaan upeasta luonnosta ja maksuttomista peruspalveluista kuten luontopoluista ja taukopaikoista. He voivat myös hyödyntää paikallisten yritysten palveluja, mikä tuo tuloja seudulle.

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa kaikkia Suomen 40 kansallispuistoa ja tarjoaa maksuttomat peruspalvelut maastossa, asiakaspalvelupisteissä ja verkossa. Hoidamme kansallispuistojen luontoa ja varjelemme sitä kulumiselta ohjaamalla kävijöitä ylläpidettäville reiteille.

Suomessa on myös 19 luonnonpuistoa. Ne on perustettu tieteellisiin tarkoituksiin ja ovat pääosin yleisöltä suljettuja.

Lisätietoa