Helsinki

Minna Pihlström

Johdon Assistentti

Metsähallitus
Group Activities
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358403540501