Coastal Bootcamp – samarbete och utveckling inom turismnäringen i Sydvästra Finlands kustområde

Nya temarutterna längs sydvästkusten Fem nya upplevelserutter som presenterar idylliska besöksmål och den unika kust- och skärgårdsnaturen från höst till vår har utveklats i Coastal Bootcamp -projektet. Rutterna har utvecklats i samarbete med företagarna i projektets verksamhetsområden. Avsikten med de nya rutterna är att väcka intresse för att resa utanför sommarsäsongen till de besöksmål som … Continue reading Coastal Bootcamp – samarbete och utveckling inom turismnäringen i Sydvästra Finlands kustområde