Freshabit LIFE IP – veden valtakunnassa tapahtuu

Rakennamme kalateitä, kohennamme uhanalaisen jokihelmisimpukan elinmahdollisuuksia sekä kunnostamme puroja, jokia, järviä, kosteikkoja ja soita. Työmme parantaa sisävesien luonnon tilaa ja monimuotoisuutta. Tuotamme uutta tietoa ja työkaluja sekä kerromme, mitä veden valtakunnassa tapahtuu. Mikä yhdistää taimenta, ihmistä ja jokihelmisimpukkaa? Puhtaan veden tarve, kaikille kolmelle tuiki tärkeä elinehto. FRESHABIT LIFE IP on laaja luonnonsuojeluhanke, jossa ennallistamme sisävesiä … Jatka artikkelin Freshabit LIFE IP – veden valtakunnassa tapahtuu lukemista